Emerson Rosemount Tankradar

Emerson Rosemount Tankradar

Etcas a/s sælger og servicerer Emerson Rosemount Tankradar®.

Rosemount Tankradar® (Tank Gauging Systems) er verdens førende, når det drejer sig om pålidelig registrering af en tanks indhold. Systemet kan nemt integreres med eksisterende netværk, DCS eller andre computersystemer.

Systemet bruges især af de store olieproducenter og raffinaderier - men finder også anvendelse i mange andre sammenhænge.

Systemfunktioner:

  • Operationel kontrol ved påfyldning og tømning
  • Lagerkontrol/optælling
  • Massefylde og registrering af svind
  • Registrering af utætheder og overflow
  • Lækageovervågning

Rosemount Tankradar® målere kan også anvendes til LNG, metallurgiske- og bølgemålinger.

Måler og registrerer alle vigtige data

Tankradar (Tank Gauging Systems) systemet måler: niveau, temperatur, tryk, vandoverflade, masse- og volumenberegninger for en lang række produkter, der spænder fra propan og butan til asfalt.

Data opsamles og visualiseres med Tankmaster-softwaren, der er et effektivt værktøj til håndtering af alt det praktiske arbejde i og omkring store og små tanksystemer.

Måling af niveauændringer og overfyldningsforebyggelse, giver effektiv og sikker drift.

Tag os med på råd - allerede i projekteringsfasen.