Emerson Rosemount Tankradar

Emerson Rosemount Tankradar

Etcas a/s sælger og servicerer Emerson Rosemount Tankradar®.

Systemet  er verdens førende, når det drejer sig om pålidelig registrering af en tanks indhold. Systemet kan nemt integreres med eksisterende netværk, DCS eller andre computersystemer.

Rosemount Tankradar® (Tank Gauging Systems) bruges især af de store olieproducenter og raffinaderier - men finder også anvendelse i mange andre sammenhænge.

Systemfunktioner:

  • Operationel kontrol ved påfyldning og tømning
  • Lagerkontrol/optælling
  • Massefylde og registrering af svind
  • Registrering af utætheder og overflow

Rosemount Tankradar® målere kan også anvendes til LNG, metallurgiske- og bølgemålinger.

Måler og registrerer alle vigtige data

Tankradar (Tank Gauging Systems) systemet måler: niveau, temperatur, tryk, vandoverflade, masse- og volumenberegninger for en lang række produkter, der spænder fra propan og butan til asfalt.

Data opsamles og visualiseres med Tankmaster-softwaren, der er et effektivt værktøj til håndtering af alt det praktiske arbejde i og omkring store og små tanksystemer.

Måling af niveauændringer og overfyldningsforebyggelse, giver effektiv og sikker drift.

Tag os med på råd - allerede i projekteringsfasen.