Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomhed

Vandforsyning og spildevand

Konsekvent fokus på kvalitet, design og funktionalitet har været grundlaget for, at vi siden 1994 med succes har bygget mere end 300 pumpestyringer til efterhånden halvdelen af landets kommunale renseanlæg.

Nedenstående er et eksempel på vores arbejde:

SK forsyning A/S
Slagelse renseanlæg

I forbindelse med udvidelse af den biologiske kapacitet på slagelse renseanlæg, har Etcas a/s i samarbejde med Krüger A/S udført el-entreprise på anlægget.

Kapacitetsudvidelsen er sket ved hjælp af et Envidan ARP-anlæg med fire 90kW kapsel-blæsere og hertil har Etcas a/s leveret alle tavler til fordeling, overordnet styring, maskinanlæg, bygningsinstallationer og lokal-betjening samt netværkstavler til øvrige anlægsdele.

Til alle anlæggets maskiner og procesudstyr er der lavet installation med nye rustfrie føringsveje på bassiner og broer. Endvidere har vi leveret procesudstyr så som flowmålere, niveaumålere, temperatur- og trykfølere samt niveauvipper og elektrodefølere.

En del af anlæggets motorer er drevet af statiske frekvensomformere, som ligeledes er leveret og monteret af Etcas a/s.

Alle tavler og lokalbetjeningsskabe er fremstillet på vort eget tavleværksted.

Alle installationer med tilhørende føringsveje er udført af Etcas´s montører. Endvidere er der udført belysning i bygninger samt udendørs belysning på anlægget.Vores supervisor har deltaget i idriftsættelsen af anlægget, som er forestået af Krüger A/S.