FAQ

FAQ

Svar på de mest almindelige spørgsmål om PLC styring og automation

 

Hvad er PLC styring

En Programmable Logic Controller (programmerbar logisk styring eller programmerbar logikkontroller), eller PLC er en industriel computer, der er udviklet til at løse forskellige data og styringsopgaver. PLC´en programmeres til den enkelte opgave / løsning. 

 

Hvad er lækageovervågning?

Kontrol funktioner for, at finde ud af om der er hul, på et rørsystem.  Sprinkler anlæg, Fjernvarme, Tankanlæg. 

 

Hvad er SCADA?

SCADA står for Supervisory Control And Data Acquisition hvilket kan oversættes til dansk som Overvågning, Styring og Data Opsamling, og er dermed et industrielt kontrolsystem. 

 

Hvad er SRO?

Styring, Regulering og Overvågning. Et system af PC’er og PLC’er. PC’en fungerer som overvågning og dataopsamling. PLC’en tager sig af styring og regulering.

 

Hvad er SRO anlæg?

Styring, Regulering og Overvågning. SRO anlæg er en bred definition på processer omkring dataopsamling 

Det kan være en fabrik, eller et procesanlæg hvor der anvendes PLC’er og PC’er til styring, regulering og overvågning. PC’en fungerer som overvågning og  dataopsamling. PLC’en tager sig af styring og regulering.

  

Hvad er Tankovervågning?

Det handler om at måle f. eks. Indhold og temperatur i en tank  med en passende nøjagtighed.

Hvis det er en lille tank, 2m. i diameter, betyder det måske ikke så meget. 3,14l.; men hvis tanken er 50 M i diameter betyder 1 mm. meget. 1962,50 l.

  

Hvad er Automation?

Det kan være mange ting.

Et trafikfyr, er en automatiseret udgave af en politibetjent med en stav, der dirigerer trafikken. Man kan f.eks. automatisere dele af en fabrik for, at fjerne tunge løft.

 

Hvad er Sikkerheds PLC?

Et system af PLC’er der er forbundet med et overvåget netværk, hvor det er muligt at sende signaler til f. eks. Nødstop til andre PLC’er i dette netværk.

Uden en sikkerheds PLC, vil det være nødvendigt, at trække flere kabler mellem PLC’erne.

 

Hvad er HMI?

HMI Human Machine Interface eller MMI Man Machine Interface.

Det kan være trykknapper eller en trykfølsom skærm eller noget andet, der giver mulighed for at styre et anlæg.