Software og PLC programmering

Software og PLC programmering

Struktureret programmering

Etcas a/s arbejder med alle former for udvikling af software til PLC programmering, HMI-, SCADA-og IT-systemer. Styring, dataopsamling, præsentation og rapportering af energi- og miljøanlæg samt af proces- og produktionsvirksomheder i Danmark og i udlandet.

Vores kompetencer omfatter:

Dataopsamling

Efterhånden er der et HMI (Human Machine Interface) eller SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) med i mange automationsløsninger.
Det giver, i første omgang, muligheden for at betjene og overvåge anlægget. Derudover er der en række værktøjer til at gemme data med henblik på at registrere, dokumentere og analysere.

Typiske formål med dataopsamling:

 • Trend-kurver
 • Sporbarhed
 • Produktionstal
 • Alarm-historik

Hos Etcas a/s foretrækker vi at gemme data i en form for database. Primært Microsofts MS SQL Server.
Det åbner for flere muligheder inden for systemintegration og rapportering, der er en af vores spidskompetencer.

Udvalg af anvendte HMI og SCADA anlæg og systemer:

 • Wonderware
 • inTouch
 • Siemens WinCC
 • iFix
 • Citect

System integration

I løsningen af opgaverne er der ofte behov for udveksling af informationer med eksterne systemer så som ERP (Enterprise Resource Planning).
Alt efter opgavetypen er der en række informationer, der enten er nødvendige for driften, eller kan bruges til optimering af forskellige processer.

Typiske informationsudvekslinger:

 • Produktionstal
 • Ordredata
 • Recepter
 • Fejlhændelser
 • RAPPORTERING

Etcas a/s har blandt andet valgt at bruge Microsofts MS SQL Server på grund af det medfølgende værktøj -Reporting Service.
Det er et fleksibelt værktøj til at generere rapporter, der bliver tilgængelige via en web-server på det lokale netværk.
På den måde kan der trækkes rapporter fra en hvilken som helst anden PC, der er på det samme netværk som web-serveren.

Eksempler på rapporter:

 • Produktionstal
 • Sporbarhed
 • Alarm-/Fejlrapporter med henblik på optimering
 • OEE rapporter

De seneste år er der kommet stort fokus på at optimere processer med metoder som LEAN og OEE måling.
Etcas a/s har erfaring fra flere projekter, som konsulent og udvikler på projekter omkring OEE og andre performance målinger.

MES (Manufacturing Execution Systems)

Etcas a/s udarbejder løsninger, der i sig selv håndterer en proces. For eksempel et ordre- eller receptsystem.
Opgaven kunne også være at etablere kommunikationen med et ERP system og at være med til at udvikle eller implementere en protokol til dataudveksling.

Erfaring med blandt andet:

 • MS SQL database
 • DDE
 • HMI/SCADA
 • OPC
 • Generering af f.eks. filer med system specifikke data.

SCADA programmering

Vi har stor erfaring i SCADA programmering, som dækker over overvågning og dataopsamling fra større anlæg inden for mange brancher. 

En af de store styrker er muligheden for at analyserer de data der bliver indsamlet.